جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

Water News Network آمار دسترسی


مجموعا 84985143 بازدید کننده از فروردین ماه 1383, 1412 امروز و 13937 دیروز.
بهترین روزشنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ (544804 بازدید), در حالی که جمعه، ۱۱ شهریور ۱۳۸۴ (1 بازدید) بدترین روز بوده است.
بیشترین بازدید کننده در چهارشنبهبا مجموع 12611638 بازدید, در حالی که جمعه بدترین روز با مجموع 11495042 بازدید. بهترین ساعت بطور متوسط 3844782 بازدید ( در ساعت 11 در حالی که کمترین بازدید در ساعت 23 ) فقط 3271908 بازدید).

مرورگرها


 اینترنت اکسپلورر: 56.58 %56.58 %56.58 % 56.58 % (48090716)
 موزیلا / فایرفاکس / نت اسکیپ:40.05 %40.05 %40.05 % 40.05 % (34041063)
 اپرا: 0.123 %0.123 %0.123 % 0.123 % (104649)
 کانکرر: 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (314)
 لینکز:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (2097)
 موتور جستجو: 1.144 %1.144 %1.144 % 1.144 % (973043)
 ناشناس: 2.086 %2.086 %2.086 % 2.086 % (1773261)

سیستم عامل


 Windows:59.09 %59.09 %59.09 % 59.09 % (50218075)
 Linux:0.710 %0.710 %0.710 % 0.710 % (604077)
 Mac/PPC:0.963 %0.963 %0.963 % 0.963 % (818512)
 FreeBSD:0.004 %0.004 %0.004 % 0.004 % (3443)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (95)
 IRIX:3.530 %3.530 %3.530 % 3.530 % (3)
 BeOS:5.883 %5.883 %5.883 % 5.883 % (5)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (106)
 AIX:8.236 %8.236 %8.236 % 8.236 % (7)
 ناشناس:39.23 %39.23 %39.23 % 39.23 % (33340820)

مراجعه کننده در ساعت


0:00 - 0:59: 4 %4 %4 %  4 % (3395805)
1:00 - 1:59: 4 %4 %4 %  4 % (3403497)
2:00 - 2:59: 4.04 %4.04 %4.04 %  4.04 % (3431109)
3:00 - 3:59: 4.03 %4.03 %4.03 %  4.03 % (3422475)
4:00 - 4:59: 4.01 %4.01 %4.01 %  4.01 % (3411414)
5:00 - 5:59: 4.02 %4.02 %4.02 %  4.02 % (3413024)
6:00 - 6:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (3541602)
7:00 - 7:59: 4.36 %4.36 %4.36 %  4.36 % (3708083)
8:00 - 8:59: 4.42 %4.42 %4.42 %  4.42 % (3760588)
9:00 - 9:59: 4.48 %4.48 %4.48 %  4.48 % (3803557)
10:00 - 10:59: 4.51 %4.51 %4.51 %  4.51 % (3831358)
11:00 - 11:59: 4.52 %4.52 %4.52 %  4.52 % (3844782)
12:00 - 12:59: 4.5 %4.5 %4.5 %  4.5 % (3823247)
13:00 - 13:59: 4.41 %4.41 %4.41 %  4.41 % (3750370)
14:00 - 14:59: 4.33 %4.33 %4.33 %  4.33 % (3681742)
15:00 - 15:59: 4.25 %4.25 %4.25 %  4.25 % (3611790)
16:00 - 16:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (3556463)
17:00 - 17:59: 4.09 %4.09 %4.09 %  4.09 % (3473103)
18:00 - 18:59: 4.03 %4.03 %4.03 %  4.03 % (3426307)
19:00 - 19:59: 3.99 %3.99 %3.99 %  3.99 % (3390935)
20:00 - 20:59: 4.01 %4.01 %4.01 %  4.01 % (3409025)
21:00 - 21:59: 3.93 %3.93 %3.93 %  3.93 % (3338826)
22:00 - 22:59: 3.87 %3.87 %3.87 %  3.87 % (3288316)
23:00 - 23:59: 3.85 %3.85 %3.85 %  3.85 % (3271908)

مراجعه کننده به روز در هفته


دوشنبه:   14.76% (12546833)
سه شنبه:   14.61% (12419609)
چهارشنبه:   14.84% (12611638)
پنجشنبه:   13.89% (11802192)
جمعه:   13.53% (11495042)
شنبه:   14.55% (12364622)
یکشنبه:   13.82% (11749390)

مراجعه کننده در ماه


ژانویه:   4.73% (4023816)
فوریه:   4.51% (3832608)
مارس:   3.82% (3248218)
آوریل:   3.51% (2983928)
می:   4.11% (3493825)
ژوئن:   8.43% (7164239)
جولای:   21.56% (18319695)
آگوست:   19.5% (16573281)
سپتامبر:   16.49% (14010691)
اکتبر:   4.15% (3529673)
نوامبر:   4.43% (3766050)
دسامبر:   4.76% (4043302)

آمار متفرقه


 کاربر عضو :115
 مطالب منتشر شده:24847
 بخشهای خاص :5
 مقالات :117
 اخبار در حال انتظار برای انتشار :5

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir