جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

نقش اقليم در مديريت منابع آب

(127 مجموع کلمات موجود در متن)
(5613 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
تويي كه آفريدي ز يك قطره آب گهرهاي روشن تر از آفتاب مقدمه: تغييرات اقليمي در طول دهه اخير به عنوان يكي از مهمترين موضوعات زيست محيطي در محافل مختلف مطرح گرديده است. مقولاتي نظير آلودگي آب و هوا، كاهش توان توليد منابع خاك، تخريب منابع، جنگل زدايي و ساير موارد مشابه نظير مسئله گرم شدن كره زمين به لحاظ افزايش و تراكم گازهاي گلخانه اي بسيار حائز اهميت است. وقوع چنين پديده هايي مي تواند اثرات متفاوتي در زندگي بشر روي كره زمين از جمله اسكان بشر، توليدات كشاورزي و استفاده از انرژي و ساير عوامل وابسته داشته باشد. متن كامل مقاله به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir