جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

ارائه روشي در گزينش سيستم آبياري مناسب

(166 مجموع کلمات موجود در متن)
(4250 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
تنوع روش هاي آبياري و عوامل مختلف تأثير گذار بر كار ايي سيستم هاي آبياري و توسعه روز افزون آنها، انتخاب روش آبياري مناسب، بخصوص در مراحل اوليه مطالعات را براي طراحان شبكه هاي آبياري بسيار دشوار نموده است . در اين تحقيق كليه عوامل مهم و مؤثر برروش هاي آبياري استخراج گرديده و ميزان تأثير هر يك بر سيستمهاي آبياري ثقلي، قطره اي و شش سيستم متداول آبياري باراني بااستفاده از روش امتياز دهي، ارزش گذاري شده است. گزينه برتر براساس بالاترين امتياز حاصل از ج مع جبري امتيازات هر يك از عوامل كه مقدار صحيحي بين 3- الي 3+ مي گيرند، انتخاب مي شود . از مزاياي اين روش كاربري آسان و عدم نياز به اطلاعات زياد و يا طراحي ، عملكرد سريع اين روش در گزينش و همچنين صرفه جويي در وقت و هزينه هاي مطالعات مي باشد . در انتهاي مقاله نمونه اي از نتايج گزينش سيستم آبياري يكي از طرحهاي موجود ارائه گرديده است. متن كامل مقاله به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir