جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

تصويب آيين نامه اخلاقي‌كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ

(210 مجموع کلمات موجود در متن)
(3728 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
با برگزاري هفتاد و چهارمين جلسه اجرايي ساليانه كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ(ICOLD ) در17 ژوئن دراسپانيا ، آئين نامه اخلاقي اين كميسيون توسط 65 نفر ازاعضاي آن ( نمايندگان كشورهاي مختلــف ) تصويب شد . هدف از اتخاذ اين آيين نامه راهنمايي چگونگي رفتار اعضاي اين كميسيون مي باشد . اين آيين نامه به عنوان بخشي از قانون اساسي اين كميسيون ، هم اكنون دركل جهان به عنوان يك عامل مهم و اساسي مرتبط با سدها محسوب مي شود . مفاد اين آيين نامه اخلاقي توسط رئيس كميسيون كنترل و نظارت پروژه هاي سد سازي- كه درسال 2001 تأسيس شد – ، آقاي ً سي دي جي ً تهيه شده بود . كميسيون كنترل و نظارت پروژه هاي سد سازي متشكل از 22 نفر ازافراد با تجربه ازكشورهاي مختلف جهان مي باشد . پيشرفت دراين زمينه درواقع ، خط مشي كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ را منعكس كرد كه نتيجه آن دستيابي به مواضع علمي و فني و حتي فراتر ازآن و نيز پذيرش عوامل مهم ديگر مرتبط با مهندسي سد در قرن بيست ويكم بود . آيين نامه اخلاقي با يك مقدمه شروع مي شود كه درآن علت وجود اين منشور اخلاقي بيان مي شود . متن كامل آيين نامه به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir