جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

تجارب استفاده بهتر از آب در كشورهاي جهان

(155 مجموع کلمات موجود در متن)
(6263 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
استفاده بهتر از آب در آفريقاي جنوبي
شهردار دوربان در آفريقاي جنوبي تصميم اخير خود را در خصوص نحوه آبرساني به 60 مدرسه كه با مشكل كم آبي مواجه هستند، بيان كرد. طبق اظهار«ملاباما» با نصب و احداث مخازن و آب انبار و ذخيره آب باران در اين مخازن در مناطق «منتوزوما» و «ايناندا» مي توان بخشي از آب مصرفي مورد نياز را تامين كرد. وي افزود: شيوه هاي جايگزين و جديد در ذخيره آب مي تواند در امور باغداري و كشاورزي بسيار مفيد باشد. در هندوستان در هر استان، در هر 5 كيلومتر يك مخزن نصب شده است كه آب خالص باران را ذخيره مي كند و در كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد. وي افزود: اگر چه شهرداري در توليد و احداث تجهيزات و نيز مخازن آب نقش عمده را دارد، با اين حال نبايد نقش مردم را ناديده گرفت تا بتوان هر چه بهتر بر اين مشكلات فايق آمد. متن كامل مقاله

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir