جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

بررسي ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت بهره برداري مغان در سال 1384

(268 مجموع کلمات موجود در متن)
(6540 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
يكي از عوامل پنهان ، ولي تأثيرگذار در رفتار شغلي كاركنان ، ميزان تعهد آنان به سازمان است. توجه به تعهد نيروي انساني چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي اهميت زيادي دارد . از اين جهت و به منظور شناخت ، ميزان تعهد سازماني كاركنان در شركت بهره برداري و از شبكه هاي آبياري و زهكشي مغان مورد مطالعه قرار گرفت. شناخت وضعيت تعهد سازماني كاركنان مي تواند مديران را در پيشرفت و بهبود كاركنان ياري رساند . بر اساس پژوهش انجام شده ميزان تعهد سازماني با توزيع پرسشنامه بين 81 نفر از كاركنان ستادي در مركز و مناطق و تحليل آماري توصيفي نتايج ذيل از ميزان تعهد سازماني كاركنان بدست آمده است . تعاريف : تعهد سازماني نوعي نگرش ، احساس وابستگي و تعلق خاطر به سازمان است . تعهد سازماني حالتي رواني است كه بيانگر نوعي تمايل ، نياز و الزام به ادامه اشتغال در يك سازمان است. مروري بر پيشينه پژوهش: بعضي از افراد كارشان را دوست دارند اما به سازماني كه در آن كار مي كنند علاقه اي ندارند و برخي برعكس، بنابراين احساس مثبت و منفي درباره شغل تنها قسمتي از نگرش شاغل نسبت به كارش است؛ نگرش كلي فرد نسبت به كارش را معمولاً تعهد سازماني مي نامند. اين نگرش انعكاس دهنده اين مطلب است كه تا چه ميزان يك فرد را مي توان از طريق سازمانش شناخت و تا چه حد او به آن سازمان تعلق دارد. تعهد سازماني نوعي نگرش است حالت روحي است كه نشان دهنده ميزان تمايل ، نياز و الزام به ادامه اشتغال در سازمان است . متن كامل مقاله به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir