جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

روز جهاني آب درسال 2006: آب و فرهنگ

(161 مجموع کلمات موجود در متن)
(4009 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
روز جهاني آب اولين باردر سال 1992، در بيست و يكمين دستور جلسه كنفرانس «محيط زيست و توسعه سازمان ملل (UNCED) » در شهر ريودوژانيرو برزيل رسماً مطرح گرديد. در اين كنفرانس از كليه كشورها خواسته شد تا در راستاي اجراي بيانيه 21 سازمان ملل، اين روز را به عنوان روز ترويج و آگاه سازي مردم درمورد آب اختصاص داده واز طريق پخش و اشاعه نشريات و برگزاري كنفرانس ها، سمينارها و نمايشگاه ها در گرامي داشت آن بكوشند. علاوه بركشورهاي عضو سازمان ملل، بسياري از سازمان هاي غير دولتي NGO نيز در اين روزبر اهميت آب سالم تأكيد كرده و اين روز را به عنوان روز توجه عموم به مسائل حياتي آب درنظر مي گيرند. مشاركت آژانس ها و نمايندگي NGO ها مسائلي از قبيل چگونگي دستيابي بيش از يك ميليارد نفر به آب شرب سالم و يا نقش زن و مرد در خانواده براي دستيابي به آب سالم را پررنگتر مي كند. متن كامل مقاله بصورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir