جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

بررسي تاثير زيست محيطي ناشي از تخليه آلاينده‌ها در تالاب انزلي و ظرفيت آن در كنترل آلاينده‌ها

(161 مجموع کلمات موجود در متن)
(4061 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
مقدمه آب يكي از فراوان‌ترين تركيباتي است كه در طبيعت يافت مي‌شود و تقريبا" سه چهارم سطح زمين را پوشانيده است. با اين وجود انسان براي ادامه حيات و رفع نيازهاي صنعتي، كشاورزي و شرب تنها به 62/0 درصد آب كه در درياچه‌ها، رودخانه‌ها و آبهاي زيرزميني قرار دارد، دسترسي دارد. از سوي ديگر رشد روزافزون جمعيت جهان مصارف گوناگون آب را افزايش داده است. اين امر نه تنها كميت منابع آب در دسترس را كاهش داده و با محدوديت‌هاي بيشتري روبرو نموده ‌است، بلكه به دليل توسعه شهرنشيني و فعاليت‌هاي صنعتي و كشاورزي تغيير و تنزل كيفيت آبها را نيز به دنبال داشته ‌است و بيم آن مي‌رود كه بحران آب در آينده تشديد شده و سلامت انسان‌ها، تأمين غذا و سلامت اكوسيستمهاي طبيعي را به مخاطره اندازد. از جمله تغييرات عمده‌اي كه توسعة محيطهاي شهري بر كيفيت آبها پديد آورده است، مي‌توان به تخليه فاضلابها و پسابهاي مختلف به منابع پذيرنده سطحي اشاره كرد. متن كامل مقاله به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir