جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

مدل مديريت به روز كنترل سيلاب

(310 مجموع کلمات موجود در متن)
(5699 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
سدها جزو مهم‌ترين سازه‌هاي هيدروليكي مي‌باشند كه معمولا به صورت چند منظوره ساخته مي‌شوند. يكي از اهداف احداث سدها كنترل سيلاب است و براي اين منظور قسمتي از حجم مخزن براي كنترل سيلاب در نظر گرفته مي‌شود البته به دليل اينكه هزينه ساخت سد با افزايش ارتفاع آن به شدت افزايش مي‌يابد براي كاهش هزينه سد و همچنين استفاده بيشتر از حجم، دريچه‌هايي را بر روي بدنه يا روي سرريز تعبيه مي‌كنند كه هنگام وقوع سيل با الگوي زماني كه براي اداره كردن اين دريچه‌ها مشخص مي‌كنند، سيل ورودي به مخزن كنترل مي‌شود. در اين تحقيق سعي شده است با بهره‌گيري از مدل‌هاي شبيه‌سازي مختلف (مدل‌هاي بارش- رواناب و مدل هيدروليكي رونديابي سيل) و تلفيق آنها با يك مدل بهينه‌سازي (برنامه‌ريزي پويا) سياستي جهت كنترل و كاهش خسارت ناشي از سيل ارايه شود. مدل مديريتي سيلاب تركيبي از مدل رونديابي جريان تك‌بعدي غيردائمي مدل بارش رواناب، مدل كنترل دريچه، نمايشگرهاي گرافيكي و يك نرم‌افزاري است كه به صورت ساده در ارتباط با كاربر مي‌باشد. رونديابي جريان غير دائمي مدل با استفاده از مدل DWOPER انجام مي‌شود. در تخمين ميزان رواناب ناشي از بارش و بدست آوردن هيدروگراف سيل ورودي به مخزن از مدل HEC-1 استفاده شده است. در مدل كنترل دريچه با استفاده از يك مدل برنامه‌ريزي پويا و تلفيق آن با مدل DWOPER، ميزان خروجي در هر بازه زماني به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه خسارت ناشي از سيل در محل خسارت كمينه شود. استفاده از يك مدل رونديابي براي محاسبه ارتفاع آب و ميزان دبي در محل خسارت و لحاظ كردن اثر استهلاك طغيان در مسير رودخانه مي‌تواند يك نوآوري در اين زمينه محسوب شود. مدل‌هاي گرافيكي و نرم‌افزار تهيه شده، اجازه كنترل اطلاعات در هر مرحله را به كاربر مي‌دهد كه در نهايت بك خروج به صورت برنامه زمان‌بندي كنترل دريچه‌هاي روي سرريزي يا دريچه‌هاي ديگر به اپراتور دريچه ارايه مي‌شود. متن كامل مقاله به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir