جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

ارزيابي فيلترهاي زهكشي (شني) بكار رفته در تعدادي از طرح‌هاي آبياري و زهكشي استان خوزستان

(251 مجموع کلمات موجود در متن)
(6836 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
مقدمه: استان خورستان با مساحتي بيش از 6465900 هكتار در جنوب غرب ايران بوده و داراي خاك مستعد از نظر كشاورزي و منابع آب فراوان (آب سطحي) است و اين دو پارامتر موجب گشته از مهم‌ترين قطب‌هاي كشاورزي كشور محسوب شود. متاسفانه شرايط جغرافيايي بد حاكم بر اين استان (درجه حرارت بالا، بارش كم، تبخير و تعرق زياد، سنگيني بافت اغلب خاك‌هاي استان، بالا بودن سطح ايستابي، كيفيت بد آب زيرزميني)، عدم وجود شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در بيشتر زمين‌هاي مزروعي بعلت همگام نبودن احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي با توسعه كشاورزي و كمبودها و مسايل ديگر سبب بوجود آمدن مشكلات و مسايل شوري و زهكشي در مناطق بزرگي از استان شده است ]5[.توجه به وسعت زياد طرح‌هاي زهكشي آينده در اين استان، پژوهشگران را به انجام تحقيقاتي در ارتباط با همه جنبه‌هاي زهكشي وادار مي‌سازد. سنگيني بافت اغلب خاك‌ها كه بعضا واگرا گزارش شده‌اند، لزوم احداث سيستم‌هاي زهكشي و انجام تحقيقات زهكشي به ويژه در زمينه فيلترهاي زهكش را دو چندان كرده است. تجربه نشان داده‌ كه تعدادي از طرح‌هاي اجرا شده زهكشي در كشور و استان خوزستان به علل مختلف، كوتاه زماني پس از اجرا با شكست مواجه شده‌اند. يكي از علل عمده در ناكامي اين طرح‌ها مشكلات و مسايلي است كه به طراحي و كارگذاري پوشش‌ها و فيلترهاي زهكشي مربوط مي‌شود. هدف اين تحقيق بررسي وضعيت فيلترهاي زهكشي بكار رفته در تعدادي از طرح‌هاي استان خوزستان به منظور دستيابي به علل و عوامل گرفتگي فيلترها و رسوبگذاري در لوله‌هاي زهكشي است. متن كامل مقاله به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir