جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

نماد دولت دموكراتيك توسعه گرا

(171 مجموع کلمات موجود در متن)
(3662 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
«تصميم ها» بيش از «منابع» در توسعه يافتگى كشور موثرند. اين گفته «استرايتن» در كتاب پيشگامان توسعه است و ما آن را با گوشت و پوست و خون خود درك مى كنيم. منابع بسيار داريم و كشورى هستيم پر از مزيت هاى نسبى، خاكمان حاصلخيز است و مستعد كشاورزى، ذخاير معدنى فراوان است و متنوع، آثار تاريخى و طبيعى در جاى جاى اين خطه نقش خورده و چهار فصل ما غبطه بسيارى را برانگيخته است. تجارت پيش از آن زمانى كه سعدى عليه الرحمه شبى در كيش در حجره بازرگانى خفته باشد كسب و كار ما بوده است. دومين كشور دارنده ذخاير نفت و گاز هستيم و قس عليهذه، كه از اين حديث مجمل، روضه مفصلى مى توان خواند. همه چيز داريم و هنوز با ديگران فاصله ها داريم، چرا؟! چون منابع لااقتضا هستند، نه سر و زبان دارند و نه ايما و اشاره تا خود را بهل نگذارند و از قوه به فعل و از خام بودن به ارزش افزوده تبديل كنند. متن كامل مقاله به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir