جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

رويكردهاي تازه براي تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب

(166 مجموع کلمات موجود در متن)
(4507 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
با تشكيل اولين” همايش ملي سياست‌هاي اجرائي تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب “كه روز 23 دي ماه در تهران» صورت خواهد گرفت، فرصت‌هاي تازه‌اي براي فعاليت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد كشور معرفي خواهد شد. اين فرصت‌ها پيش از اين وجود نداشت و بخش خصوصي ايران محروم از فعاليت‌ در عرصه آب از يك سو و بخش آب كشور محروم از استعدادهاي مردمي و به كارگيري امكانات مالي گسترده صاحبان سرمايه‌هاي غيردولتي از سوي ديگر عملاً نمي‌توانستند انتظارات و توقعات بي‌حد و حصر خود را از همديگر تأمين كنند، بخش آب در حصار مقررات قانوني كه عملاً هرگونه فعاليت حاكميتي و عامليتي را در اختيار مراجع دولتي قرار مي‌داد، در برابر نيازهاي فزاينده و تقاضاهاي روزافزون منابع آب، امكان سرمايه‌گذاري بيش‌تر از آنچه كه انجام داده است را نداشت و قادر نبودكه هرساله بخش بزرگي از بودجه كشور را برغم تنگناهائي كه در بخش‌هاي عمراني وجود داشت، صرف ساخت و سازها در زيربناها و زيرساختارهاي ضروري بكند.
متن كامل مقاله به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir