جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

پيش‌بيني ريزشهاي جوي در استان خراسان

(747 مجموع کلمات موجود در متن)
(4432 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
خشكسالي براي ششمين سال متوالي بخش وسيعي از استان خراسان را فرا گرفته و مشكلات زيادي به ويژه در قسمت جنوب براي مسئولان و مردم ببار آورده است.
بمنظور پيش‌بيني ميزان نزولات جوي دفتر مطالعات پايه شركت سهامي مديريت منابع آب طي سالهاي اخير مدلي ارائه نمود كه دستاوردهاي آن در حالات مختلف در گزارش پيش‌بيني بارندگي در سال‌هاي آبي 76-75 لغايت 82-81 انعكاس يافته كه نشان مي‌دهد ميزان واقعي بارندگي در سال‌هاي گذشته انطباق قابل قبولي با مقادير حاصل از مدل داشته است.
بديهي است كه نتايج پيش‌بيني‌هاي هر مدل رياضي، با درجه‌اي از احتمال قابل ارزيابي مي‌باشد و اصولاً پيش‌بيني‌هاي طبيعي بدليل پيچيدگي و ناقص‌بودن اطلاعات و آمار هيچ‌گاه بطور كامل نشان دهنده واقعيات نخواهد بود ولي بهرحال تصويري از حالت‌هاي ممكن را بدست خواهد داد.
از آن‌جائيكه استان خراسان از نظر آب و هوايي در منطقه خشك و نيمه خشك واقع‌شده و هرگونه تغيير اقليم در آينده و بطور عام در توسعه‌ي پايدار آن تاثير مستقيم دارد لازم است كه با توجه به اطلاعات موجود، نگرش جامعي به تغيير اقليم و اثرات آن بر مديريت منابع آب به طور عام و مديريت سيل و خشك‌سالي به طور خاص داشت تا در پرتو آن و براساس واقعيت‌ها به توان تصميم كلان و مديريتي در سطح استان اتخاذ و وضعيت آينده را پيش‌بيني نمود.
بررسي اطلاعات و داده‌هاي هواشناسي و آب‌شناسي دهه‌ي اخير نشان مي‌دهد كه فرآيند پيچيده‌اي در سيستم آب و هوائي استان در شرف تكوين بوده و در برخي مناطق تبخير، مقدار و شدت و نوع بارش، زمان ذوب برف (1) و در نتيجه ميزان رواناب و مقادير حدي آن دستخوش دگرگوني محسوسي گرديده است.
پديده نگران‌كننده‌اي كه در سالهاي اخير مشاهده گرديده است، ذوب زودرس ذخيره برفي در حوضه‌ي آبريز رودخانه‌ها بوده كه منجر به از دست‌رفتن زودهنگام ذخيره برفي گرديده است. بررسي‌هاي بعمل‌آمده بر روي آمار بارندگي سالانه‌ي ايستگاه مشهد طي سالهاي 2003 – 1893 ميلادي مطابق 1382-1273 شمسي 110 ساله و رسم ميانگين متحرك بارندگي بيانگر آن است كه طي صد سال گذشته حداقل پج دوره خشك طولاني و پنج دوره‌ي تر طولاني را شاهد بوده‌ايم.
بنابراين خشك‌سالي در خراسان، يك پديده غيرمترقبه نيست و بايستي بطور منطقي با آن روبرو شد. آنچه كه خشكسالي‌هاي سالهاي اخير موجب تنش و بحران گرديده مي‌تواند ناشي از عوامل زير باشد.
الف- رشد جمعيت و كاهش سهم سرانه آب (در 40 سال اخير سهم سرانه آب در استان از 6250 متر مكعب به كمتر از 2000 متر مكعب كاهش يافته است.)
ب- رشد دما و افزايش تبخير و تعرق و نياز آبي گياهان (براساس تحقيق به عمل آمده طي سي سال اخير، تقريباً هر ده سال يك درجه سانتيگراد به دماي متوسط سالانه استان افزوده شده است).
ج- كاهش ميزان ضريب برف. (بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه طي دهه اخير مقدار ضريب برف در استان كاهش قبل ملاحظه‌اي داشته است).
براساس بررسي آمار و اطلاعات ايستگاههاي باران‌سنجي نتايج زير حاصل شده است:
1- براساس آمار طولاني مدت، استان خراسان در دوره‌ي خشك‌سالي قرار گرفته و ششمين سال متوالي را پشت‌سر گذاشته است و پيش‌بيني مي‌شود كه طي سالهاي آينده بارندگي استان، به سمت بارندگي نرمال نزديك شود ليكن تاثيرات خشك‌سالي‌هاي اخير تا مدت‌ها بر منابع آب مشهود خواهد بود.
2- توزيع بارش‌هاي حداكثر در سال‌هاي اخير يك جابه‌جايي يك ماهه پيدا نموده است. بررسي دقيق‌تر نياز به آناليز بارش ايستگاه‌هاي بيشتري دارد.
3- پديده ذوب زودرس برف در آمار و اطلاعات برف‌سنجي مشاهده مي‌گردد.
با توجه به بررسيهاي فوق پيش‌بيني مي‌گردد كه در سال آبي 83-82 علي‌رغم بارش‌هاي شديد و با زمان تداوم كوتاه، شاهيد سيلاب‌هاي خسارت‌زا بوده و بطور كلي استان با مشكل كم‌آبي روبرو خواهد بود.
لذا براي مقابله با چنين شرايطي پييشنهاد مي‌شود: 1-از طريق رسانه‌هاي همگاني فرهنگ مصرف بهينه آب در جامعه اشاعه داده شود تا بتوان از تشديد بحران كم‌آبي كاست.
2- در مناطق بحراني روش‌هاي ويژه‌ي جمع‌آوري آب باران (Rain Fall Harvesting) به‌طور عملي مورد بررسي قرار گيرد.
3- استفاده بهينه از مدلهاي رياضي در بهره‌برداري از سدهاي مخزني استان، به منظور استفاده‌ي مطلوب از ذخيره آبي مد‏نظر قرار گيرد.
4- شبكه‌ي اندازه‌گيري پارامترهاي آب و هواشناسي به وسايل خودكار اطلاعات جهت ارزيابي دقيق و بهنگام منابع آب مجهز گردد.
5- روشهاي باروري ابرها بطور علمي و با توجه به پتانسيل‌هاي موجود مورد بررسي قرار گيرد.
6- از الگوهاي كشت مناسب و توسعه كشت گياهان مقاوم به كم‌آبي استفاده شود.
7- استفاده از آبهاي لب‌شور و پساب تصفيه‌شده فاضلاب مورد مطالعه جدي قرار گيرد.
8- روشهاي مناسب جهت افزايش راندمان آبياري در جهت كاهش تلفات آبي به كار رود.
9- در مناطق مستعد، سفرهاي آب زيرزمنيني از طريق اجراي طرح‌هاي تغذيه مصنوعي و بهره‌گيري از جريانهاي سيلابي تقويت گردد.
‍ سيد علي حسيني
معاون مطالعات پايه منايع آب

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir