جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران




 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

معرفي سنجنده موديس و جنبه هاي كاربردي آن

(519 مجموع کلمات موجود در متن)
(5953 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی

معرفي سنجنده موديس و جنبه هاي كاربردي آن


مقدمه

امروزه علم اين موضوع را ثابت كرده است كه در طول حيات كرة زمين،‌ تغييرات آب و هوايي زيادي صورت گرفته است و در حال حاضر شاخصهاي زيادي وجود دارند كه نشان مي‌دهند تغييرات طبيعي با مداخلة بشر در طبيعت تسريع يافته است و به همين دليل، بشر در وقوع بلاياي طبيعي از جمله گرم‌شدگي جهاني، بالا آمدن سطح آبها، تخريب جنگلها، سوراخ شدن لاية ازن، بارانهاي اسيدي و كاهش تنوع گونه‌هاي زيستي دخالت داشته است.

دانشمندان با مشاهدات و اندازه‌گيريها به اين نتيجه رسيده‌اند كه عناصر جوي از قبيل ابرها، گازها و ذرات جوي (هواويز‌ها) بر سطح زمين و اقيانوسها تأثير مي‌گذارند، در مقابل، تغييرات ايجاد شده در سطح زمين و اقيانوسها نيز بر جو زمين تأثير مي‌گذارد. بنابراين به منظور درك بهتر تمام فرايندهاي سطح زمين، جو و تغييرات ايجاد شده در آنها، بايستي كرة زمين را به صورت يك اكوسيستم مطالعه كرد.

قبل از اينكه بتوان حركات و تغييرات جهاني را به طور دقيق درك نموده و مدلسازي كرد، بايستي به اطلاعات و داده‌هايي دست يافت. به منظور تمايز روندهاي كوتاه مدت و بلندمدت و همچنين تفكيك پديده‌هاي جهاني و منطقه‌اي، اين داده‌ها بايستي به صورت روزانه و در يك دورة زماني بلندمدت (حداقل 15 سال) جمع‌آوري شوند و اين داده‌ها نيز بايستي نشان‌دهندة مناطقي از سطح زمين، اقيانوسها و جو باشند. همچنين، اين داده‌ها بايستي در يك طيف وسيعي از انرژي، از ماوراء بنفش، مرئي، مادون قرمز تا ميكروويو قرار گرفته باشند. در حال حاضر، سازمان ناسا، سنجنده‌هاي ماهواره‌اي جديدي را براي جمع‌آوري اين داده‌ها توسعه داده است.

سازمان ناسا، براي مشاهده و اندازه‌گيري حركات و تغييرات جهاني، سنجنده‌هاي ماهواره‌اي پيشرفته‌اي را طراحي، توسعه و پرتاب نموده‌ است. در اوايل دهة 1980، سازمان ناسا، برنامه‌اي را با نام «سيستم مشاهده كنندة زمين (EOS)» شروع كرد. هدف اصلي اين برنامه، مطالعة كرة زمين مي‌باشد. EOS متشكل از سه جزء يا مؤلفه مي‌باشد كه عبارتند از:

1- سيستم مشاهده كنندة فضايي

2- برنامه تحقيق علمي

3- سيستم اطلاعات و داده‌ها (EOS-DIS)

EOS-DIS داده‌ها را ذخيره‌سازي و پردازش كرده سپس آنها را در دسترس تيم تحقيقاتي قرار مي دهد.

اولين جزء EOS، كه يك سيستم مشاهده كنندة فضايي مي‌باشد متشكل از يكسري از ماهواره‌هاي با مدارهاي نزديك به قطبي مي‌باشد كه پرتاب اين قبيل ماهواره‌ها از سال 1998 با EOS AM-1 آغاز گرديد و در يك دورة حداقل 15 ساله ادامه خواهد يافت. ”AM“ بيانگر ماهواره‌اي است كه در يك مدار قطبي خورشيد آهنگ پرواز خواهد كرد به طوري كه از طرف قطب شمال به طرف عرضهاي پايين حركت كرده و در موقع صبح از خط استوا عبور خواهد كرد. در سال 2000، ماهواره EOS PM-1 پرتاب گرديده و در يك مدار قطبي خورشيد آهنگ قرار داده شد به طوري كه از قطب شمال به طرف خط استوا حركت نموده و در هنگام بعدازظهر از خط استوا عبور مي نمايد. EOS AM-2 نيز در ماه ژوئن سال 2004 پرتاب شد و بعد نيز EOS PM-2 پرتاب خواهد شد و به همين ترتيب ادامه خواهد يافت

مركز سنجش از دور ايران ، روزانه دو تصوير ازسنجنده موديس در بين ساعت 9 صبح الي 13 اخذ مي كند.

دريافت متن كامل مقاله به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir